Aanvraag medische informatie

Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk voor bijvoorbeeld keuringen en ARBO-artsen om medische informatie aan te vragen betreffende patiënten. In toenemende mate stellen aanvragers eisen aan termijnen, vormgeving, adressering en allerlei andere kenmerken van ons antwoord. Daar stoppen we mee. Hieronder onze voorwaarden en de gang van zaken voor een succesvolle aanvraag.

Contact
  • 010-4045511
  • 010-4045511 (optie 1)
    In avond, nacht en weekend 010-4669573

Voorwaarden aanvraag

Een aanvraag dient gespecificeerd te zijn en van een vraag te zijn voorzien. Daarbij behoort een toestemmingsformulier waarop dezelfde specificatie van het onderwerp is vermeld, zodat we weten welke informatie we van de betrokkene mogen verstrekken. Ongespecificeerde aanvragen zullen niet in behandeling worden genomen.

Facturatie

Facturen worden gestuurd naar de aanvrager, wij declareren dit niet via Vecozo. Wij zijn vrijgesteld van BTW.